Ansvarsrett farge storNLF_logo


• TOTALENTREPRENØR • UTLEIE AV MASKINER OG FAGFOLK • TRANSPORT INNEN ANLEGGSSEKTOREN • SLAM - SEPTIK OG HØYTRYKKSPYLING • VINTERDRIFT
brosjyrebak

Velkommen til Nicolaysen Anlegg og Transport AS

Nicolaysen Anlegg og Transport AS består av dyktige fagfolk med bred erfaring innen
selskapets kjerne-områder.
I tillegg har vi en omfattende maskinpark tilpasset alle deler av vår virksomhet.

Vårt mål er å hele tiden være i forkant av utviklingen.
Kun med den fremste kompetansen, det beste utstyret og de mest effektive rutinene
er vi stand til å møte kundenes behov og bransjens krav i fremtiden.
© Nicolaysen Anlegg og Transport AS  |  Åkebergmosen 19, 1640 Råde |  Telefon: 69 12 96 30  |  Faks: 69 14 11 38  |  firmapost@nicotrans.no
fmvmedia.no