Ansvarsrett farge storNLF_logo
_CCJ7593_CCJ8774_CCJ7654_CCJ7665lastebil

• TOTALENTREPRENØR

Nicolaysen Anlegg og Transport har etablert seg som en dyktig totalentreprenør innen anleggsfaget.
Vi har i løpet av en årrekke opparbeidet allsidig erfaring
- hovedsakelig innen veg, vann og avløp, men også i forbindelse med utvikling og utbygging av ulike eiendomsprosjekter.

• RENOVASJON - SLAM, SEPTIK OG HØYTRYKKSPYLING

Nicolaysen Anlegg og Transport AS har lang erfaring innen tømming av slam- og septiktanker.
I tillegg til å være en viktig samarbeidspartner til kommuner, utfører vi ulike
oppdrag for private hus-, hytteeiere og andre.  
Våre biler har også utstyr for høytrykkspyling.
Dette gjør det mulig for oss å tilby komplette renovasjonsløsninger for ulike behov.

• UTLEIE AV MASKINER OG FAGFOLK

Foruten prosjekter hvor vi har hele ansvaret, tilbyr vi utleie av maskiner og
fagfolk til andre entreprenører og utbyggere.

• TRANSPORT INNEN ANLEGGSSEKTOREN

Vi tar påtar oss det meste av transportoppdrag innen anleggssektoren.
Med et stort antall dumperbiler, gravemaskiner, hjullastere og
kranbiler har vi kapasitet til å utføre selv de største og mest krevende jobbene.

• VINTERDRIFT

Vinterdrift av vegnett stiller strenge krav til kompetanse og utstyr.
Derfor er vi i Nicolaysen Anlegg og Transport stolte av å kunne si at vi har det som trengs for å tilfredsstille behovet til krevende kunder.
Vår lange erfaring og store ressurser er grunnen til at Mesta valgte nettopp oss til å utføre det vinterlige vedlikeholdet på E6 i Østfold fylke.
I tillegg er Nicolaysen Anlegg og Transport en foretrukket samarbeidspartner til en rekke andre kunder i distriktet.
© Nicolaysen Anlegg og Transport AS  |  Åkebergmosen 19, 1640 Råde |  Telefon: 69 12 96 30  |  Faks: 69 14 11 38  |  firmapost@nicotrans.no
fmvmedia.no